Het is uw verhaal,

ik schrijf het voor u op

Biografieën

Wilt u uw levensverhaal bewaren?
Een overzicht krijgen van uw familiegeschiedenis?
Bij uw pensionering uw werkzame leven in kaart brengen?
Terugblikken naar aanleiding van uw huwelijksjubileum?
Aan de hand van uw herinneringen schrijf ik uw biografie.

Mensen maken verhalen, verhalen maken mensen

Christien Brinkgreve: ‘VERTEL, over de kracht van verhalen’, 2014

Waarom nog verhalen verzinnen?
Iedereen draagt zijn eigen boeiende verhaal met zich mee.
Laat het niet verloren gaan: ik schrijf het met plezier voor u op.